Specialisten i at løse møddingsproblemer for hestefolk!
JS-Vindekilde – miljøhåndtering af hestemøg – tilbyder bl.a. følgende:

  • Udlejning, opstilling og tømning af container til opfyldning med hestemøg

  • Grabning af permanent møddingsplads

  • Levering af bundmaterialer til ridebaner

  • Levering af sten og grusmaterialer fra grusgrav

Alm. tømning af container og grabning af møg.

Ring 2095 1126 mellem 7-17 så er vi hos dig få arbejdsdage efter.


Nye tilbud og priser samt besøg ring 4045 0210

 

Møddingen er blevet et problem for mange heste-folk. Både hvad angår opbevaring og bortskaffelse kan det være svært at opfylde lovens krav. Vi kan afhente fra din opbevaringsplads eller skræddersy en containerløsning specielt til dig. Læs mere under "Containerløsning for mødding".

 

 

NYHED! Få en overdækket møddingsplads installeret hurtigt – og til en særdeles rimelig pris.

Vi har udviklet overdækkede møddingspladser på 8 m3, som kan placeres på jord eller rampe. Læs mere her.

Nedenfor ses vores STORE nyhed – men som er en mindre container til de mange hestefolk med få heste.

 

Møddingspladsen leveres som standard med overdækning, der er nem at håndtere.

Den rummer ca. 8 m3.

Naturlige fordele ved vores løsning:

  1. Med en containerløsning opfylder du kravene til opbevaring af møddingsmateriale fra heste.

  2. Containeren kan tilpasses dine behov – både hvad angår størrelse samt placering og f.eks. højde i forhold til rampe i forbindelse med stalden.

  3. Alt materiale genanvendes som gødning, hvorved du er med til at reducere brugen af kundstgødning

Vi fører naturligvis gødningsregnskab og indberetter til alle relevante myndigheder om det materiale vi senere spreder på vores marker. Her vejning af bil før tømning.

 

 

Alt møddingsmaterialet kommer på en godkendt opbevaringsplads indtil det kan spredes ud på markerne som gødning.

 

 

Samarbejdspartnere:

Urtebækgaard

Maskinstation for markpleje.

www.urtebaekgaard.dk

 

Ll. Haspeholm Hestefoder

Salg af Hestefoder, dækkenvask, strøelse m.m.. Har webshop.

www.miniwrap.dk

 

P.V. Mobiltoilet

Udlejning af mobiltoiletter samt maskinudlejning.

www.pv-udlejning.dk

 

Knardrupgård

Salg af wrap, hø, halm og spåner.

www.knardrupgaard.dk

 


 

 

 

Vindekilde Container Service • Vindekildevej 11 • Søsum • 3670 Veksø • Tlf: 47 17 11 26

Design/teknik: Idé Tekst Reklame